Voor- en naschoolse opvang

Onze school voorziet in voor- en naschoolse opvang.

De voorschoolse opvang start om 7.00 en loopt tot 8.30. Kinderen die voor 8.30 op school aankomen, gaan automatisch naar de voorschoolse opvang.

De naschoolse opvang start (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) om 15.30 en loopt tot 18.00. Kinderen die na 15.30 nog op school aanwezig zijn, gaan automatisch naar de naschoolse opvang. Op woensdag start de opvang om 12.20 en loopt tot 15.00. Kinderen die om 12.20 nog op school zijn, gaan automatisch naar de naschoolse opvang.

Het lokaal van de voor- en naschoolse opvang bevindt zich helemaal rechts op het gelijkvloers van de lagere school van Erasmus. De aangerekende kosten voor opvang vinden jullie in de leerlingenbijdrageregeling.