Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan van de school en is als volgt samengesteld:

Leerkrachten:

  • juf Nele - instapklas Cocon
  • juf Kathleen - L3/4 Cocon
  • juf Kelly - L1 Erasmus
Ouders:
  • Ayse Uresin - mama van leerlingen in Erasmus (voorzitter)
  • Ingrid Frenier - mama van een leerling in Cocon
  • Aziza Almansouri - mama van leerlingen in Erasmus
Gecoöpteerden:
  • Eliane Roelandts - vrijwilliger op onze school
  • Marjan Decroon - mama van oud-leerlingen Cocon

Zij kunnen advies geven aan de directie in het algemene bestuur en beleid van de school. Daarnaast worden zij gevraagd over bepaalde zaken hun stem uit te brengen. De directie zetelt ook in de raad, maar heeft geen stemrecht.

Voor vragen over of aan de schoolraad kan u zich wenden tot de directie of de voorzitter.