Parkeren en schooltoegang

De bezoekersparking in de Hofstraat is toegankelijk voor ouders. Parkeren gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De personeelsparking is enkel toegankelijk voor het personeel van de school.

De kleuters kunnen ook opgehaald en gebracht worden via de blauwe poort tegenover Aldi in de Nieuwstraat. Voor de veiligheid van onze kinderen is deze poort gesloten tussen 8.50 en 15.10. De kleuters worden tot aan de kleuterpoort gebracht en daar ook weer opgehaald door hun ouders.

Komen de kinderen door uitzonderlijke omstandigheden later naar school of worden ze vroeger opgehaald, kan dit enkel via de hoofdingang in Hofstraat.