Inschrijvingen volgend schooljaar

Timing en voorrangsregeling

 • september tot februari: aanmelden bij onze school door uw contactgegevens aan ons secretariaat te bezorgen. U wordt opgenomen in een register en gecontacteerd bij het begin van de inschrijvingsperiode voor de doelgroep waartoe uw kind behoort.
 • 1 maart - 15 maart: kinderenvan dezelfde leefeenheid of hetzelfde gezin. Hieronder vallen dus alle (plus)broers en (plus)zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in onze school. Opgelet: als u niet inschrijft in deze periode, verliest u het recht op voorrang.
 • 16 maart - 30 maart: kinderen van personeel op onze school. Werkt u op onze school, hebt u gedurende deze periode voorrang om uw kind in te schrijven op onze school. Opgelet: als u niet inschrijft in deze periode, verliest u het recht op voorrang.
 • 1 april - 31 augustus: alle leerlingen die geen gebruik konden of wensten te maken van bovenstaande voorrangsregeling. Dus (plus)broers en (plus)zussen, kinderen van personeel alsook alle andere kinderen zonder band met onze school voor zover de onderstaande capaciteitsbepaling van de school dit toelaat.

Capaciteitsbepaling voor schooljaar 2019-2020

Kleuterschool

inschrijven volgend schooljaar

Lagere school

inschrijven volgend schooljaar

Uitzonderingen

Wanneer kan een school een leerling weigeren?

 • als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (bij de instap)
 • als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen
 • als de capaciteit bereikt is
 • als de leerling omwille van tucht definitief uitgesloten werd. Dat betekent dat je het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar een tuchtsanctie kreeg en uit de school werd gezet.
Leerlingen met een verslag buitengewoon onderwijs worden ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. De school, het CLB, de leerling en de ouders bespreken samen of de nodige aanpassingen voldoende redelijk zijn om de inschrijving definitief te maken.

Wanneer mag een school de vooropgestelde capaciteit overschrijden?

 • bij inschrijving van anderstalige nieuwkomers
 • kinderen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • kinderen van dezelfde leefentiteit, als de ouders deze kinderen wensen in te schrijven in hetzelfde capaciteitsniveau (bijv. tweelingen) en slechts één van de kinderen ingeschreven kan worden omwille van de capaciteit
 • kinderen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg;
 • kinderen die als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat;
 • kinderen die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;