CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Elke school wordt begeleid door een multidisciplinair team dat bestaat uit:

  • een dokter
  • een verpleegkundige
  • een psycholoog
  • een maatschappelijk werker
  • andere medewerkers

Het CLB is op dinsdag aanwezig op onze school.

U kan een afspraak maken via het secretariaat van onze school of rechtstreeks per e-mail naar elkevorsselmans@clb-antwerpen.be.

CLB GO! Antwerpen
Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne