Busvervoer

Onze bus rijdt dagelijks op grondgebied Essen om kinderen op te halen en weg te brengen. Op de bus is de buschauffeur verantwoordelijk voor het vervoer, een busbegeleidster begeleid de kinderen. De chauffeur staat in voor veilig vervoer. Bij slecht weer, panne of andere omstandigheden kan zij beslissen de bus niet uit te laten rijden.

In het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een buscontract en busreglement. In dit buscontract staat de halte en het tijdstip van ophalen en afzetten. We vragen deze tijden de respecteren aangezien onze bus volgens een strikt tijdschema rijdt.

Tijdens de busrit en tevens op alle uitstappen met een bus, dragen de leerlingen een fluovest van de school. Deze kopen jullie aan bij eerste inschrijving in onze school.

Afhankelijk van uw woonplaats en persoonlijke situatie wordt hiervoor de juiste kostprijs bepaald. Deze kostenstructuur vindt u in de leerlingenbijdrageregeling. 

Busvervoer