Welkom in onze school !

Waarde(n)volle school

Vanuit het waardenkader van het GO! werden er  4 waarden geselecteerd die we belangrijk vinden in onze school. Deze waarden dienen als basis voor onze visie en schoolwerking.

1. Respect:

In onze school gaan we eerlijk en oprecht om met elkaar. We zijn bereid te luisteren naar elkaar en elkaar echt te leren kennen en begrijpen. In de omgang met anderen drukken we ons op een passende manier uit, zijn we beleefd en vriendelijk. We zijn ons bewust van de dingen die we doen en welke gevolgen ze hebben en hanteren hierbij het principe ‘behandel de andere zoals je zelf behandeld wil worden’. We tonen respect voor de regels en afspraken op onze school. De leefwereld van de andere is voor ons geen onbekende, We geven aandacht aan culturele verschillen en beschouwen ze een meerwaarde voor onze school. Als team staan we loyaal t.o.v. elkaar en maken we schrijven we samen doelgericht aan het verhaal van onze school.

2. Betrokkenheid:

In onze school tonen we interesse voor elkaar en houden we rekening met elkaar. We staan open voor elkaars mening en zetten ons in voor een goede schoolwerking door initiatief te tonen. We zijn bereikbaar voor de andere en voelen ons verbonden met onze schoolomgeving. Aanwezigheid op contactmomenten e.a. participatiegelegenheden vinden we dan ook uitermate belangrijk. In wat we doen tonen we een positieve ingesteldheid en enthousiasme. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en andere personeelsleden, samen schrijven we aan het wij-verhaal van onze school.

3. Positief kritisch:

In onze school maken we onze mening aan elkaar op een constructieve manier kenbaar. We durven in twijfel te trekken en onze mening opbouwend te argumenteren. Problemen worden uitdagingen, we pakken ze vast ontleden ze en verkennen samen de mogelijke oplossingen. We durven elkaar rechtuit te bevragen om samen te werken aan verbetering en groei. We geloven in elkaar, stimuleren en motiveren elkaar om met vallen en opstaan elke dag te leren. Met een open geest groeien we tot positief kritische wereldburgers.

4. Verdraagzaam:

In onze school gaan we constructief en respectvol om met verschillen en diversiteit. Daarbij denken we niet in extremen, maar hebben we ook oog voor de vele grijstinten tussen zwart en wit. Verdraagzaamheid vraagt meer engagement, een inspanning die we graag leveren. We luisteren en staan open voor elkaar. Als gelijkwaardige partners kijken we naar de ontwikkeling van onze leerlingen, onze kinderen. We houden rekening met elkaar en tonen het nodige inlevingsvermogen. Aan pesten doen we niet mee. In onze school is er ruimte voor diverse culturen en overtuigingen, we zien dit als een verrijking voor ons verhaal.

Onze school is een groene en gezonde school.

Wie onze school binnenkomt, kan er niet naast kijken. Op onze school leren en spelen we in de natuur. Goed onderwijs beperkt zich dan ook niet tot de vier muren van onze klas. In deze groene omgeving gaan we respectvol om met en zijn we dankbaar voor wat de natuur ons te bieden heeft. Dit groene van onze school gaat hand in hand met het gezonde, want meer buiten komen leidt tot meer bewegen in de gezonde buitenlucht. Mede door ons afvalbeleid, vragen we onze leerlingen enkel water uit herbruikbare flesjes of bekers te nuttigen en komen gezonde snacks zonder verpakkingsmateriaal mee naar school. We zijn dan ook trots dat onze school het label van MOS draagt: duurzame school, straffe school.

Onze school is een gastvrije school,

Waar eenieder terecht kan met zijn overtuiging, mening of talenten. We deinzen er niet voor terug over het muurtje te kijken en ons in te leven in een andere cultuur. We staan open en vol verwondering voor elkaar. In onze school is elke hand een hand die helpt.

Lees onze nieuwsbrieven!

Kalender

 • 2
  APR
  do 2 april

  Paasbrunch
  » Meer informatie

 • 3
  APR
  vr 3 april

  Rapport
  » Meer informatie

 • 4
  APR
  van za 4 april tot zo 19 april

  Paasvakantie

 • 18
  APR
  za 18 april

  Dag van het secretariaat